Over

1,000

Learners

Close 22:00 – 08:00

Mon - Sun 8:00 - 22:00

Contact us

Các câu chúc năm mới bằng tiếng Anh phổ biến và dễ xài

1. May all your new year wishes come true
Chúc mọi điều ước năm mới của bạn đều thành sự thật

2. Best wishes for a happy and successful new year
Những lời chúc tốt đẹp nhất, ấm áp nhất cho một năm vui vẻ và thành công

3. Wishing you all the magic of the new year
Chúc bạn mọi điều thần kỳ của năm mới

4. Let your spirit soar and have a joy-filled new year
Hãy để tâm hồn bạn bay lên và chúc bạn một năm mới toàn những niềm vui.

5. Wishing you health and happiness in the year to come.
Chúc bạn khỏe và hạnh phúc trong năm mới.

6. I hope that the coming year bring you peace and prosperity.
Mong rằng năm mới sẽ mang sự bình yên và phát đạt đến cho bạn.

7. On occasion of New Year, wishing all your family happiness and lucky.
Nhân dịp năm mới tôi kính chúc toàn thể gia đình bạn một năm mới gặp được nhiều may mắn và hạnh phúc.

8. “I Wish in this new year God gives You,
12 Month of Happiness,
52 Weeks of Fun,
365 Days Success,
8760 Hours Good Health,
52600 Minutes Good Luck,
3153600 Seconds of Joy…and that’s all!”
Một năm đong đầy hạnh phúc
Mười hai tháng dài vui vẻ
52 Tuần hạnh phúc
365 ngày thành công
8760 giờ sức khỏe
52600 phút may mắn
3153600 giây thú vị … và đó là tất cả tôi muốn chúc bạn!

9. Peaches open, swallows returns, spring is coming. Wish thousand of things to your liking, ten thousand of things as your dream, million of surprising things and billion of happiness…
Hoa đào nở, chim én về, mùa Xuân lại đến. Chúc nghìn sự như ý, vạn sự như mơ, triệu sự bất ngờ, tỷ lần hạnh phúc…

10. As this year is ending, I wish all the negativity and difficulties also end with this year and 2020 bring success and desired results for you.
Tôi ước tất cả những điều tiêu cực và khó khăn sẽ kết thúc cùng với năm cũ và năm 2020 sẽ mang lại thành công và kết quả tốt đến cho bạn.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN