Over

1,000

Learners

Close 22:00 – 08:00

Mon - Sun 8:00 - 22:00

Contact us

Học cách phát âm tiếng Anh như tiếng Việt

Đa số các bạn mới bắt đầu học tiếng Anh đều cảm thấy khó khăn khi phát âm tiếng Anh vì từ vựng viết một đằng nhưng đọc một nẻo, từ nào học rồi thì biết đọc, còn chưa học thì bó tay. Vậy nên, Global Learn đã tổng hợp một số quy tắc dạy cách phát âm tiếng Anh, để các bạn nhận biết cách đọc các từ tiếng Anh dễ dàng như học tiếng Việt.

Từ mới tiếng Anh

Khi bắt đầu học tiếng Việt, trẻ em phải học vần trước, rồi mới ghép với các phụ âm để tạo thành tiếng. Tiếng Anh cũng vậy, cũng có một số dạng chính tả giúp ta nhận biết âm mà nếu ta nắm được thì ta sẽ đọc được cả những từ mới chưa từng học trước đó.

/i:/

– Dạng chính tả thứ nhất là ee:  see, three, free, cheese, screen,…

– Dạng chính tả thứ hai là ea: sea, meal, real, tea, easy,…

– Dạng chính tả thứ ba là ei hoặc ie: thief, belief, believe, receive,…

– Dạng chính tả thứ tư là e trong cụm e + phụ âm + e: scene, complete, fever, athlete,…

– Dạng chính tả thứ năm là i trong cụm ique: unique, boutique, antique,…

/i/

– Dạng chính tả thứ nhất là i: pig, kiss, ill, trick, children, chicken,…

– Dạng chính tả thứ hai là e trong est ở dạng so sánh nhất:  simplest, quickest, fastest, biggest,…

– Dạng chính tả thứ ba là y: symbol, system, typical, …

– Dạng chính tả thứ tư là  ui: built, biscuit, guitar, …

Từ mới tiếng Anh

Bước đầu học từ vựng tiếng Anh như thế nào cho hiệu quả?

/u:/

– Dạng chính tả thứ nhất là oo: school, spoon, soon, loose,…

– Dạng chính tả thứ hai là u: rude, ruler, include,…

– Dạng chính tả thứ ba là ew: threw, flew, crew, drew,…

– Dạng chính tả thứ tư là o: do, whose, prove, lose,…

– Dạng chính tả thứ năm là ue: glue, issue, true, blue,…

– Dạng chính tả thứ sáu là ou: group, soup, routine,…

Từ mới tiếng Anh

/u/

– Dạng chính tả thứ nhất là oo: good, cook, took, foot, stood,…

Mặc dù có dạng chính tả giống với âm /u:/ nhưng có một số từ lại được phát âm /u/ thay vì /u:/, ví dụ: food /u:/ – foot /u/, boot /u:/ – book /u/,…

– Dạng chính tả thứ hai là u: pull, bull, full, push, sugar,…

– Dạng chính tả thứ ba là ou: could, should, would,…

Đây mới chỉ là 4 trong 12 nguyên âm đơn của tiếng Anh. Theo dõi các bài viết của Global Learn để cập nhật thêm cách phát âm tiếng Anh của 8 âm còn lại nhé!

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN