Over

1,000

Learners

Close 22:00 – 08:00

Mon - Sun 8:00 - 22:00

Contact us

Kiểm tra khả năng ghi nhớ để học tiếng Anh tốt hơn

Nếu biết được khả năng ghi nhớ của mình, tìm ra cách chuyển hóa kiến thức từ bộ nhớ ngắn hạn sang dài hạn, bạn sẽ học tiếng Anh hiệu quả hơn. Khoa học phân biệt hai loại trí nhớ ngắn hạn và dài hạn như sau: Trí nhớ ngắn hạn là khả năng lưu giữ những lượng thông tin nhỏ trong một thời gian ngắn trước khi nó được củng cố để giữ lại lâu dài. Trí nhớ dài hạn là quá trình lưu giữ các thông tin tiếp nhận được và con người có thể nhớ tới chúng sau một thời gian.

Bộ nhớ ngắn hạn có dung lượng giới hạn, tức sẽ tự động quên để bạn nhanh chóng tiếp nhận và xử lý thông tin mới. Trong khi trí nhớ dài hạn lưu trữ lâu hơn, thậm chí vĩnh viễn. Thường thì bạn sẽ dùng cả khả năng ghi nhớ ngắn hạn và trí nhớ dài hạn khi học tập, làm việc. Trí nhớ ngắn hạn sẽ làm việc nhiều hơn khi bạn tiếp thu kiến thức.

Khả năng ghi nhớ Trí nhớ ngắn hạn

Trí nhớ ngắn hạn hoạt động như “một xấp giấy rời” dùng để nhớ lại tạm thời thông tin đã được xử lý. Nó có khả năng ghi nhớ và xử lý thông tin cùng một lúc. Ví dụ, để hiểu được một câu, phần mở đầu của câu cần được lưu giữ trong đầu, và phần còn lại của câu cần được tiếp tục đọc, đây là việc được thực hiện bởi trí nhớ ngắn hạn. Một ví dụ khác về hoạt động của trí nhớ ngắn hạn là nó có thể giữ một thông tin tạm thời để làm việc (ví dụ: thông dịch viên phải vừa nhớ thông tin bằng 1 ngôn ngữ và dịch nó ra thành một ngôn ngữ khác).

Tuy nhiên, thông tin này sẽ nhanh chóng biến mất trừ khi chúng ta cố gắng lưu giữ lại một cách có ý thức. Trí nhớ ngắn hạn là bước cần thiết đi đến giai đoạn tiếp theo, trí nhớ dài hạn. Sự chuyển thông tin đến vùng trí nhớ dài hạn để nhớ được lâu hơn có thể được kích hoạt và cải thiện bằng cách lặp lại thông tin đó, hoặc hiệu quả hơn nữa, bằng cách gắn thông tin đó với một ý nghĩa hoặc những kiến thức có sẵn. Động lực cũng là một điều quan trọng, khi thông tin liên quan đến một điều quan trọng của chúng ta, nó sẽ dễ được lưu vào bộ nhớ dài hạn hơn.

Khả năng ghi nhớ

Trí nhớ dài hạn

Trí nhớ ngắn hạn có thể trở thành trí nhớ dài hạn qua quá trình hợp nhất, gồm việc nhắc lại nhiều lần và kết hợp với ý nghĩa. Không giống như trí nhớ ngắn hạn (chủ yếu dựa vào âm thanh, ít hình ảnh để lưu trữ thông tin), trí nhớ dài hạn mã hóa thông tin để lưu trữ dựa trên ý nghĩa và sự liên tưởng. Trí nhớ dài hạn có hai dạng chính: trí nhớ bạn có thể tường thuật lại (ví dụ: bạn nhớ được thủ đô của Việt Nam là Hà Nội, hay bạn nhớ được những sự kiện đã từng xảy ra…) và trí nhớ tiềm ẩn (như khả năng chơi piano, chơi golf…).

Thông tin được nạp vào bộ nhớ con người và sẽ mất dần theo thời gian với một tốc độ rất nhanh. Để khắc phục tình trạng này, chúng ta cần ôn lại thông tin cần nhớ để củng cố trí nhớ và biến trí nhớ ngắn hạn thành trí nhớ dài hạn. Những thông tin càng phức tạp thì con người càng phải ôn lại trong thời gian cách quảng ngắn hơn. Chẳng hạn như ôn lại sau một tiếng, hai tiếng, bốn tiếng, một ngày… Nhắc lại thông tin càng nhiều lần, thông tin càng trở nên khó quên và tốc độ quên sẽ giảm đến mức thấp nhất hoặc không bao giờ quên.

Khả năng ghi nhớ

Theo trang Strategies in Language Learning, người học ngôn ngữ không phải chỉ nhớ những gì mới học, mà còn phải biết kết hợp điều vừa học để phát triển khả năng ngôn ngữ của riêng mình. Do đó, nếu các kiến thức bạn học chỉ được lưu giữ ở bộ nhớ ngắn hạn, sau đó bị “lưu chồng” bởi những kiến thức mới và không được lưu vào bộ nhớ dài hạn, bạn không những sẽ đánh mất kiến thức vừa học, mà khó có thể kết hợp và vận dụng các kiến thức vừa học để thông thạo tiếng Anh.

Nếu biết được khả năng ghi nhớ của mình, tìm ra cách chuyển hóa kiến thức từ bộ nhớ ngắn hạn sang dài hạn, bạn sẽ học tiếng Anh hiệu quả hơn. Việc này cũng giúp nhiều người thoát khỏi tình trạng học chăm, nhớ nhiều kiến thức, nhưng chỉ vài ngày là quên, khả năng tiếng Anh vì thế mãi không tiến bộ. Mỗi người có một khả năng ghi nhớ khác nhau. Hiểu về khả năng ghi nhớ của mình ở mức đồ nào, bạn sẽ có phương pháp học tập phù hợp, việc học tiếng Anh vì thế cũng hiệu quả hơn.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN