Over

1,000

Learners

Close 22:00 – 08:00

Mon - Sun 8:00 - 22:00

Contact us

CON TIẾN BỘ RÕ RỆT QUA TỪNG THÁNG

Sau hơn nửa năm học cùng Global Learn, bé tiến bộ khá rõ ràng qua từng tháng. Bé tự tin trong việc giao tiếp, kỹ năng nghe nói được nâng cao, đặc biệt đối với trẻ hiếu động, dễ mất tập trung như con tôi thì hiện nay bé cũng ý thức hơn trong việc học. Hôm nào đến lịch học mà chưa thấy cô giáo sang là cháu hỏi ngay.

CHỊ NGỌC VÂN - Phụ huynh bé Vân Anh

5.0
2019-12-20T11:42:46+07:00