Over

1,000

Learners

Close 22:00 – 08:00

Mon - Sun 8:00 - 22:00

Contact us

Trẻ càng nhỏ tuổi, càng có nhiều kĩ năng học ngôn ngữ thứ hai hơn liệu có đúng?

Một vài nhà nghiên cứu cho rằng, trẻ em bắt đầu học ngôn ngữ thứ 2 càng sớm thì sẽ càng dễ dàng có nhiều kĩ năng học ngôn ngữ hơn cho trẻ (như Krashen, Long, & Scarcella, 1979). Tuy nhiên cũng có nhiều nghiên cứu không đồng tình với giả thuyết này. Ví dụ, một nghiên cứu về trẻ em ở nước Anh trong việc học tiếng Pháp ở trường đã cho thấy rằng, sau 5 năm nghiên cứu, những trẻ em lớn tuổi hơn sẽ học ngôn ngữ 2 tốt hơn (Stern, Burstall, & Harley, 1975). Những kết quả tương tự cũng được tìm thấy ở những nghiên cứu khác ở Châu Âu (như Florander & Jansen, 1968).

Kĩ năng học ngôn ngữ

Phát hiện này phản ánh mô hình giảng dạy ngoại ngữ được sử dụng ở châu Âu là tập trung chủ yếu vào ngữ pháp. Trẻ lớn tuổi hơn sẽ có kĩ năng học ngôn ngữ thích ứng với phương thức dạy học này và có thể làm tốt hơn khi gặp những hình thức kiểm tra kiến thức.

Tuy nhiên, lập luận này không giải thích những phát hiện từ các nghiên cứu trong các chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Pháp ở Canada – nơi ít tập trung vào ngữ pháp. Trong bài kiểm tra về trình độ thông thạo tiếng Pháp, trẻ bắt đầu học ngôn ngữ thứ 2 vào năm lớp 7 hoặc 8 đã tiếp thu và có kĩ năng học ngôn ngữ một cách tốt hoặc tốt hơn so với trẻ bắt đầu học từ mẫu giáo hay lớp 1 (Genesee, 1987).

Kĩ năng học ngôn ngữ

Có nhiều giả thuyết cho rằng trẻ nhỏ có thể học phát âm tốt hơn. Ví dụ, năm 1976 nghiên cứu của Oyama đã nhận thấy một người học ngoại ngữ thứ 2 càng sớm thì sẽ phát âm càng giống người bản ngữ. Điều này cho thấy rằng cần phải học ngoại ngữ thứ 2 càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, vì việc này mất nhiều thời gian và liên quan đến khía cạnh nhận thức văn hóa của trẻ. Bên cạnh đó, trẻ em cần sự hỗ trợ tiếp tục của tiếng mẹ đẻ để tránh bị tụt lại phía sau trong việc học.

Kĩ năng học ngôn ngữ

Giáo viên nên có những kỳ vọng mang tính thực tế đối với các học sinh. Nghiên cứu cho thấy học sinh lớn tuổi sẽ đạt được kết quả và kĩ năng học ngôn ngữ nhanh hơn, mặc dù những trẻ em nhỏ tuổi có lợi thế trong phát âm hơn. Chắc chắn, bắt đầu giảng dạy ngôn ngữ từ lớp 1 sẽ mang đến cho trẻ em cơ hội tiếp xúc nhiều hơn so với việc bắt đầu từ năm lớp 6, nhưng bản thân những tiếp xúc này không đảm bảo sẽ đem lại kết quả tốt khi học ngoại ngữ.

CÁC BÀI VIẾT LIÊN QUAN