Over

1,000

Learners

Close 22:00 – 08:00

Mon - Sun 8:00 - 22:00

Contact us

CHUYÊN NGHIỆP VÀ HỖ TRỢ NHANH CHÓNG

Mình có sử dụng dịch vụ giáo viên tiếng Anh tại nhà của Global Learn. Mình khá hài lòng với sự phản hồi nhanh chóng của họ. Giáo viên nhiệt tình và vui vẻ. Mình cảm thấy khá thoải mái với mỗi bài học. Hiện tại mình đã tự tin nói tiếng Anh hơn trước rất nhiều.

LÊ KIM LOAN - Giám đốc Công ty CP LaKaCo

5.0
2017-06-17T23:08:49+07:00
Lê Kim Loan - Học viên tiếng Anh Doanh nghiệp tại Global Learn